DOGS AND SPORTS


Wedstrijden

Biko loopt al enige tijd obedience wedstrijden mee als training. Binnen de obedience kun je een wedstrijd ook lopen als training. Dit betekent dat je een speeltje mee de ring mag innemen en dat je ook tijdens het rondsturen door de steward mag overgaan tot spel, of buiten de ring mag voeren. Je kunt ook tijdens je wedstrijdrondje overgaan tot training, wanneer je dat voor de hond nodig acht. Hierdoor krijgt de hond plezier en zekerheid binnen de wedstrijdring.