DOGS AND SPORTS


Click to Calm

 

Met deze methode kun je je hond ontspannen leren omgaan met situaties die hij moeilijk vindt. Emma Parsons  beschrijft de methode in het boek Click to Calm.  Je leert je hond omgaan met de situatie, niet door hem af te leiden  maar door hem te laten kijken naar datgene waar hij problemen mee heeft.

 

De methode is oorspronkelijk bedoeld om honden te leren minder of geen agressie te tonen naar andere honden. Maar er zijn ook andere situaties die je met deze methode kunt aanpakken, bijvoorbeeld angst voor mensen, uitvallen naar fietsers, auto’s, katten etc., overmatig blaffen als reactie op iets in de omgeving.

 

Belangrijk is dat je het verkeerde gedrag voor bent en de hond beloont voor het rustige gedrag dat hij op dat moment nog vertoont. Je gaat steeds een stapje verder en beloont je hond telkens iets later. Het gaat erom dat je hond steeds langer rustig blijft.

 

Bij uitvallen naar honden kun je deze methode als volgt gebruiken:
Je leidt je hond niet af maar zorgt ervoor dat je hond beloond wordt voor het rustig kijken naar een andere hond. Je beloont voor goed gedrag als je hond nog geen onrust laat zien. Je kunt bijvoorbeeld op grote afstand beginnen. Je beloont als je hond rustig is, al is dat maar heel even. Door snel daarna weer te belonen zorg je dat je hond dit goede gedrag blijft vertonen. Je beloont dus zo snel dat je het verkeerde gedrag voorkomt, maar je probeert de beloning wel steeds langer uit te stellen zodat je hond het goede gedrag steeds langer gaat vertonen.

 

Eten geven zorgt op zich voor ontspanning. Bovendien gaat de hond het plezierige van de beloning koppelen aan het onaangename (de honden, mensen, auto’s, fietsers, katten) waar hij op dat moment mee te maken heeft.


In de praktijk zoek je het grensgebied op waar de hond nog net niet uitvalt.
Je laat de hond kijken naar een andere hond. (Stap een ) Dit kijken beloon je door te clicken en te voeren. (Emma Parsons werkt met de click).
Stap twee is dat je de click en het voeren uitstelt en de hond alleen een click krijgt als hij naar de andere hond kijkt en dan naar jou. (Je hond heeft dan zo iets van "Zeg, baas, ik kijk toch, waar blijft mijn voertje".)
 
Een winst van deze werkwijze is, dat je de hond leert dat ontspannen kijken hem een beloning oplevert. Je leert hem prettig vervangend gedrag aan. En je hoeft niet meteen van alles te doen om de hond af te leiden..

 


 

Wanneer je gaat oefenen met click-to-calm in combinatie met een andere hond is het belangrijk om van te voren te oefenen in
het clickeren. Er moet namelijk heel snel geclickerd worden om te voorkomen dat de hond in agressie vervalt. Als indicatie kan 20 clicks per minuut worden aangehouden. Het is handig om dit ‘droog’ te oefenen, bijvoorbeeld in de huiskamer. Gewoon clickeren zonder gedrag te bekrachtigen, alleen om het clickeren en voeren te oefenen. Oefen ook met de hond aangelijnd om te bepalen hoe de lijn wordt vastgehouden en in welke hand de clicker wordt gehouden.

Extra aandacht moet ook worden besteed aan de beloningen: ‘Het moeten kleine stukjes zijn waar de hond niet zo lang op moet kauwen dat hij tijd heeft om zich weer op zijn omgeving te gaan richten. Je moet heel snel kunnen clickeren en voeren. De voertjes moeten heel lekker zijn, stukjes worst, stukjes kaas, kip of gedroogde lever – iets wat de hond anders niet krijgt.’

 

Bij deze vorm van clickeren wordt niet een gedrag maar de gemoedstoestand van de hond versterkt. Er wordt geclickerd voor rust, het niet vertonen van agressie, en het maakt niet uit wat de hond op dat moment doet, of hij zit of staat of loopt of wat dan ook, als hij maar rustig is en geen agressie toont..

 

De oefeningen met de clicker zijn erop gericht om de afwezigheid van stress te versterken voordat die overgaat in reactief agressief gedrag. Door te clickeren versterk je het rustige gedrag steeds verder. Je hond leert om naar jou te kijken. Dit is voor hem een manier om spannende situaties aan te kunnen  Hij  zal meer zelfvertrouwen krijgen en rustig blijven in moeilijke omstandigheden.’

 

 

Oefeningen met click-to-calm.

 

Als je hond erg op andere honden reageert zul je in het begin misschien niet de kans krijgen om te clicken voordat hij reageert. Click dan op het moment dat hij de minste agressie vertoont. Daardoor zal de agressie minder worden.

 

 

Als je hond wat rustiger reageert in de nabijheid van andere honden kun je hem gaan clickeren en belonen voordat hij op de honden reageert. Je doel is te zorgen dat je hond steeds langer spanning kan verdragen voordat hij agressie toont. Je gaat hem trainen om ander gedrag te vertonen, zoals oogcontact. Door het clicken en belonen gaat hij op een gegeven moment automatisch  naar je kijken als hij een andere hond ziet.

 

 

Oefening Clickeren voor afwezigheid van agressie

 

  1. Doe je hond een halsband of hoofdband aan met een riem van 1.80 m..
  2. Pak je clicker en een flinke hoeveelheid lekkere hapjes in een tasje waar je makkelijk bij kan. Gebruik extra lekkere voertjes die je hond alleen krijgt als je aan dit gedrag werkt. In het begin moet je heel snel kunnen clickeren en voeren. Dan kun je de voertjes beter al in je hand houden.
  3. Bepaal van tevoren in welke hand je de clicker houdt, in welke hand je de lijn houdt en hoe je de hond snel kunt voeren nadat je geclickt hebt. Oefen dit. Zorg dat het clickeren en voeren soepel gaat, met hoge snelheid, terwijl je je hond nog steeds aan de lijn hebt.
  4. Werk in een omgeving waar je veilig in de buurt kunt komen van hetgeen je hond onplezierig vindt (het zien van een andere hond, bijvoorbeeld). Zorg dat je de afstand tot de andere hond makkelijk kunt aanpassen. Zo kun je het beginpunt bepalen waar je je hond met succes aan de prikkel kunt gaan blootstellen. Dat beginpunt is de afstand waarop je hond de aanblik van de andere hond verdraagt zonder agressie te tonen. Zorg dat je een omgeving kiest waar geen andere honden opeens onaangelijnd op je af kunnen rennen.
  5. Spreek zo mogelijk af met iemand met een stabiele hond die niet reageert in een park of een bos. Zorg dat deze persoon de hond aan de lijn houdt. Oefen anders tijdens het uitlaten met aangelijnde honden die je in de verte ziet lopen. Loop zo dat je hond de hond van de ander vanuit de verte ziet. Hou je hond op de afstand die volgens jou het beginpunt voor agressie vormt. Als je hond agressie vertoont vergroot je de afstand tot je het punt vindt waar je hond rustig blijft. Click en beloon voor rustig gedrag. Let goed op de lichaamshouding van je hond en click voordat hij spanning begint te vertonen.

 

Nog een paar aandachtspunten:

 

1.      Werk in korte sessies die goed verlopen. (Onthoud goed dat gewoontegedrag in kleine stukjes wordt aangeleerd.)

2.      Click en beloon je hond voor het kijken naar een andere hond.

3.      Click en beloon je hond voor het luisteren naar een andere hond in de omgeving, als andere honden bijvoorbeeld hijgen, blaffen, janken, grommen enz. Of bijvoorbeeld een andere hond die langs het huis loopt.

4.      Click en beloon je hond als hij toestaat dat een andere hond naar hem kijkt.

5.      Click en beloon je hond als een andere hond zich op de een of andere manier naar hem toe beweegt.

6.      Click en beloon je hond als hij even naar je kijkt.

7.      Click en beloon je hond voor ieder kalmerend signaal dat hij geeft, bijvoorbeeld als hij zijn kop wegdraait van de andere hond, of helemaal wegdraait, geeuwt of iets dergelijks.

8.      Click en beloon je hond voor iedere juiste reactie die niet agressief is. Je hond zal naar je gaan kijken omdat hij de click en beloning verwacht. Als er een andere hond in de buurt is, zal dat al snel het signaal worden om naar je te gaan kijken. Op die manier hoef je niet zelf de aandacht van je hond te trekken wanneer er een andere hond aankomt.

9.      Click en beloon je hond als hij naar een andere hond kijkt, daarna gaat zitten en naar jou kijkt.

10.  Als je hond opeens uitvalt ben je dus te ver gegaan of heb je het te snel gedaan. Houd de afstand waarop het goed gaat aan en blijf steeds iets langer in de buurt van de prikkel.

 

      Om het uitvallen te bekorten: 
           a.       Roep je hond met een commando 
           b.      Loop achteruit, zeg je hond dat hij moet gaan zitten en vraag om oogcontact. Doordat je achteruit loopt keert je 
                 hond zich naar je toe. Click en beloon je hond als hij goed op je let.

           c.       Draai 180 graden om met je hond links van je zodat jij en je hond de afleiding die er is de rug toekeren. Click
                 en beloon je hond als hij naast je blijft terwijl je omdraait.

 

Als je hond meer gewend raakt aan andere honden, ga dan wandelen met iemand anders met een hond. Zorg dat de andere hond een stabiele hond is die niet reageert. Click en beloon je hond voor ieder juist gedrag zonder agressie.

 

Bezoek verschillende plekken waar je hond andere honden kan tegenkomen zoals parkeerplaatsen, bossen, plekken waar onaangelijnde honden kunnen zijn. Laat je hond volgen en loop om obstakels heen zodat de honden zich niet alleen op elkaar richten.

 

10 regels voor de relatie tussen mens en hond, voor leiderschap zonder confrontaties:

 

1.  Leer je hond ‘alsjeblieft’ zeggen

Bij alles wat je hond krijgt, (aaien, spelen eten)  moet hij eerst iets doen, bv. een ‘zit’ Als de hond dit niet doet, negeer je hem ongeveer 30 sec.

2. Let op de goede dingen die je hond doet en beloon die. Geef niet alleen negatieve aandacht als er iets verkeerd gaat.

3. Negeer aandachtvragend gedrag. Beloon de hond als hij daarmee ophoudt.

4. Leer je hond uit de weg te gaan. Geef daarbij een commando, bijvoorbeeld: ‘opzij’ of ‘pardon’.

5. Begin het spel en eindig het spel. Vraag voordat je begint te spelen iets eenvoudigs, bv. een ‘zit’ van je hond.

6. Je hond moet net zo goed geestelijk als lichamelijk worden beziggehouden.

7 Geef hem een eigen plek, bijvoorbeeld een bench. Een plek waar hij zich veilig voelt.

8 Leer je hond het commando ‘los’ door te ruilen voor een voertje.

9 Berg de speeltjes van je hond op. Geef hem een speeltje nadat hij iets heeft gedaan.  Ruim de speeltjes die je geeft aan het   eind van de dag op. Hou speeltjes zoals balletjes en frisbies om samen met hem te spelen. Laat hem dan eerst iets doen.

10 De bak is het signaal om te eten. Geef je hond twee keer per dag te eten en haal de bak weg na de maaltijd. Vraag je hond bv. een ‘zit’ voordat je het eten geeft.’

 

 

Waarom straf niet werkt.

Lichamelijke straf lijkt een logische oplossing. Als een hond op een andere hond duikt, sjor je hem omhoog aan een prikband of geef je hem een schok met een stroomband. Als het gevolg maar hard genoeg is en direct komt, zal dat het gedrag bij de hond toch vast  wel uitwissen?  Het tegendeel is echter waar.

Straf onderbreekt het gedrag, maar op den duur zal de straf steeds verder moeten worden opgevoerd om het gedrag te onderdrukken.

Straf verstoort de relatie die we met onze hond hebben. Je wilt dat je hond zich veilig voelt, niet bedreigd.

Straf leert de hond geen aanvaardbaar ander gedrag. Hij leert niet wat hij de volgende keer in zo’n situatie moet doen. Hij leert alleen dat hij bang moet zijn voor die situatie.

En het belangrijkste is nog wel dat een hond straf met de andere hond die hij ziet associeert zodat andere honden steeds onaangenamer worden.

 

Belangrijke voordelen van clickeren zijn:

- Het is een duidelijke vorm van communicatie.

- De hond krijgt controle over zijn omgeving, gaat zich daardoor veiliger voelen.

- Clickeren is gericht op wat er goed gaat i.p.v. op wat er fout gaat.

- Het is een kort signaal dat precies werken mogelijk maakt.

- Door te clickeren in een onaangename omgeving (aanwezigheid andere hond) wordt het gevoel over die omgeving veranderd (klassieke conditionering). De omgeving wordt minder onaangenaam door de koppeling aan de aangename beloning.

- Clickeren heeft een kalmerende werking op de hond.’

 

Click to Calm, healing the agressive dog, Emma Parson

 

 

 

 

 

Bovenstaande tekst is een korte weergave van het boek  Click to Calm van Emma Parson. Vertaling en bewerking Ankie Blommesteijn gedragstherapeut voor honden. Aangesloten bij Alpha. e-mail:  ablommesteijncs.com  Tel: 035 6021303.