DOGS AND SPORTS


Cynophilia Gedrag en Gehoorzaamheid

Cynophilia.nl

In 1890 werd door liefhebbers van rashonden de Nederlandse Vereniging van Liefhebbers en Fokkers van Rashonden opgericht. Kort daarna werd de naam Cynophilia toegevoegd. Zij is daarmee de oudste algemene kynologenvereniging. Dat zelfde jaar werd in Scheveningen, door de eerste voorzitter, H.A. Graaf van Bylandt, een tentoonstelling georganiseerd.

In 1948 werd Z.K.H. Prins Bernhard beschermheer van Cynophilia; enige tijd later werd aan Cynophilia, als enige kynologische vereniging, het predikaat "Koninklijke" toegekend. In samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging "Nimrod" en de Kynologenvereniging Nederland, heeft KNK Cynophilia de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland opgericht.

De doelstelling van Cynophilia is het bevorderen van de liefhebberij in en de sport met rashonden, in de ruimste zin van het woord.

Cynophilia kent verschillende takken van sport;

Gedrag en Gehoorzaamheid (examens en wedstrijden), Gehoorzame Hond (examens), Behendigheid en Flyball (wedstrijden), het geven van instructiecursussen en de tentoonstelling De Winner.Rond 1953 vond het bestuur dat iedere hond, zowel binnen als buiten tentoonstellingsverband, toch een bepaalde mate van gehoorzaamheid moesten vertonen. Vanuit die filisofie werd het Gedrag en Gehoorzaamheid programma met bijbehorende exameneisen ontwikkeld. Al heel snel bleek dat de honden die hiervoor waren opgeleid zich in de maatschappij beter gedroegen.

De keurmeesters voor de examens en de wedstrijden worden door Cynophilia zelf opgeleid en na voordracht door de Raad van Beheer benoemd voor een periode van drie jaar.

Het huidige GG programma kent 4 niveau´s

Met ingang van 1 september 2011 is het nieuwe internationale reglement GG ingegaan.

Het reglement met de programmabeschrijvingen en de uitleg van de diverse oefeningen kunt u bestellen bij K.N.K. Cynophilia, zie de website www.cynophilia.nl en kosten €14,80 maar zijn ook direct te downloaden.

 

Gedrag en Gehoorzaamheid B

Oefening

Coëfficient

Punten

Gedrag t.a.v. andere honden

2

20

Staan en betasten

2

20

Gebit tonen

1

10

2 minuten liggen in zicht

3

30

Volgen aan de lijn

3

30

Los volgen

4

40

Komen op bevel

3

30

Zit tijdens volgen

3

30

Vak zenden

3

30

Vlak apport

2

20

Omgang Baas Hond

2

20

     

Totaal

28

280

 

224 - 280 punten Uitmuntend Door naar GG1

196 - 223,99 punten Zeer Goed

140 - 195,99 punten Goed

<140 punten Geen kwalificatie

 

Gedrag en Gehoorzaamheid 1

Oefening

coëfficient

Punten

2 minuten liggen uit zicht

3

30

Los volgen

3

30

Sta tijdens het volgen

2

20

Komen op bevel

3

30

Zit tijdens het volgen

2

20

Vak zenden

4

40

Vlak apport

3

30

appèl op afstand

3

30

Sprong over de horde

3

30

Algemene indruk

2

20

     

Totaal

28

280

 

Met uitzondering van oefening 1 worden de oefeningen individueel uitgevoerd.

 

224 - 280 punten Uitmuntend Door naar GG2

196 - 223,99 punten Zeer Goed

140 - 195,99 punten Goed

<140 punten Geen kwalificatie

 

Gedrag en Gehoorzaamheid 2

Oefening

Coëfficient

Punten

1 minuten zitten in zicht

2

20

Los volgen

3

30

Sta en Zit tijdens volgen

3

30

Komen met Staan (afstoppen)

4

40

Vak sturen, Af en aansluiten

4

40

Richting apport

3

30

Sorteren (Hout)

4

40

Appèl op afstand

4

40

Apport over de hoogtesprong

3

30

Algemene indruk

2

20

     

Totaal

32

320

 

GG2 is het logische gevolg op GG1. Het programma is iets uitgebreider, oefeningen uit de GG 1 worden herhaald en verder aangescherpt en nieuwe oefeningen krijgen de aandacht. De GG 2 wordt ook met een examen afgerond. Met uitzondering van de oefening 1 worden de oefeningen individueel uitgevoerd. De honden dienen voor aanvang van de wedstrijd te worden afgelijnd. De lijn blijft achter bij de ingang van de ring. Dit geldt niet tijdens examens.

256 - 320 punten Uitmuntend Door naar GG3

224 - 255,99 punten Zeer Goed

192 - 223,99 punten Goed

<192 punten Geen Kwalificatie

 

Gedrag en Gehoorzaamheid 3

Oefening

Coëfficient

Punten

2 minuten zitten uit zicht

3

30

4 minuten liggen uit zicht

2

20

Los volgen met pasjes

3

30

Staan, zit en af tijdens volgen

3

30

Komen met Staan en Af (afstoppen)

4

40

Naar Pion en naar Vak zenden

4

40

Apport met richting

3

30

Apporteren metaal over de horde

3

30

Sorteren (hout)

3

30

Appèl op afstand

4

40

     

Totaal

32

320

 

Met uitzondering van de oefeningen 1 en 2 worden de oefeningen individueel uitgevoerd. De honden dienen voor aanvang van de wedstrijd te worden afgelijnd. De lijn blijft achter bij de ingang van de ring.


256 - 320 punten Uitmuntend Geslaagd

224 < 256 punten Zeer Goed

192 < 224 punten Goed

<192 punten Geen Kwalificatie