DOGS AND SPORTS


Doggydance

Nederlandse Dog Dance Bond


Waar?
Canine Company

Doghouse Rock
Jump-A-Round Dogsport
Frozenland Freestyle Dogs
DTC Sport
Dogmania
Agility for Fun

Zien?
http://youtu.be/QZwzlsyd2_Q
http://youtu.be/paSmbYXYSVw
http://youtu.be/HBqlEZ0eWuQ
http://youtu.be/ZyhyEdoUGwc
http://youtu.be/3Xh9_JVqu7U


Dogdancing, ook canine freestyle, doggy dance en heelwork to music genoemd, is een hondensport, waarbij je samen met je hond op muziek danst. Het is een geweldig leuke sport. In eerste instantie voor de baas en de hond, maar ook voor het publiek. Muziek en honden levert samen dan ook leuke, gekke, verrassende, ontroerende dansen, soms bijna kunstwerken - en geen dans is hetzelfde. In grote lijnen bestaan er twee stromingen, heelwork to music en dogdancing. Heelwork to music is afkomstig uit Engeland. De uitdrukking zegt het al, het bestaat voor het grootste deel uit volgwerk op muziek. De hond mag hooguit 2 meter bij de handler vandaan. Bij dogdance (of doggydancing of canine freestyle) wordt afstandswerk juist aangemoedigd en is het aantal oefeningen veel groter. Volgwerk komt er soms nog maar nauwelijks aan te pas.

De oefeningen worden altijd aangeleerd via positieve trainingsmethoden. Op dit vlak vind ik clickertraining absoluut aan te raden. Door de motiverende aanleermethode vindt de hond het geweldig leuk, en dat straalt hij ook uit tijdens het dansen!

 

 
Dogdancing is een sport voor iedereen die graag traint met zijn of haar hond en die dansen en muziek leuk vindt. Eigen leeftijd maakt niet uit. Als je echt heel serieus aan de slag wilt, kan voor de hond wel de gezondheid mee gaan spelen bij bepaalde oefeningen.


Reglementen
 
Starters
Deze klasse is toegankelijk voor deelnemers en honden die nog nooit eerder een wedstrijd hebben gelopen. In deze klasse is het niet toegestaan de hond aangelijnd te hebben. Ook het gebruik van voer, speeltje, clicker en alles wat de hond als beloning kan ervaren is niet toegestaan. De geleider laat enig controle zien over de hond. De hond moet in staat zijn commando's uit te voeren zowel stem als lichaamscommando's. Ongeveer 60 % van de gehele routine moet goed gaan. De oefeningen moeten mooi in elkaar overvloeien. Van de geleider wordt ook enig artistieke inbreng verwacht. De lengte van de routine heeft als richtlijn 2 minuten.
Je promoveert naar de beginnersklasse als je 1 x een wedstrijd gelopen hebt, ongeacht het resultaat.
 
 
Beginners
Deze klasse is toegankelijk voor deelnemers en honden die nog niet genoeg of nog helemaal geen promotiepunten hebben behaald. In deze klasse is het niet toegestaan de hond aangelijnd te hebben. Ook het gebruik van voer, speeltje, clicker en alles wat de hond als beloning kan ervaren is niet toegestaan. De geleider laat enig controle zien over de hond. De hond moet in staat zijn commando's uit te voeren zowel stem als lichaamscommando's. Ongeveer 60 % van de gehele routine moet goed gaan. De oefeningen moeten mooi in elkaar overvloeien. Van de geleider wordt ook enig artistieke inbreng verwacht. De lengte van de routine heeft als richtlijn 2 minuten. Promoveren naar de noviceklasse bij: 2 x minimaal een 8 gehaald te hebben mag je over naar de noviceklasse, bij 4 x minimaal een 8 moet je over naar de noviceklasse.
 
 
Novice
In deze klasse mag je inschrijven als je voor de beginners je promotiepunten hebt behaald. De routine moet vloeiend zijn. Ongeveer 75% van de routine moet goed gaan. De geleider laat een goede controle over de hond zien en het aantal zichtbare commando's voor de hond moet beperkt worden.
De choreografie moet netjes over de gehele ring verdeeld zijn. De lengte van de routine moet minimaal 2.30 minuten zijn en maximaal 3.30 minuten.
Promoveren naar de intermediateklasse bij: 2 x minimaal een 8.5 gehaald te hebben mag je over naar de intermeditateklasse, bij 4 x minimaal een 8.5 moet je over naar de intermediate klasse.
 
 
Intermediate
In deze klasse mag je inschrijven als je voor de novice je promotiepunten hebt behaald. De routine moet vloeiend zijn. Ongeveer 80% van de routine moet goed gaan. De geleider laat een goede controle over de hond zien en het aantal zichtbare commando's voor de hond moet absoluut tot het minimum beperkt blijven. De choreografie moet netjes over de gehele ring verdeeld zijn. De lengte van de routine moet minimaal 2.45 minuten zijn. Promoveren naar de advancedklasse bij: 2 x minimaal een 9.0 gehaald te hebben mag je over naar de advancedklasse, bij 4 x minimaal een 9.0 moet je over naar de advancedklasse.
 
 
Advanced
In deze klasse mag je inschrijven als je voor de intermediate je promotiepunten hebt behaald. De routine moet vloeiend zijn. Ongeveer 90% van de routine moet goed gaan. De geleider laat een goede controle over de hond zien en de commando's voor de hond mogen absoluut niet zichtbaar zijn. De choreografie moet netjes over de gehele ring verdeeld zijn. De routine moet genoeg oefeningen bevatten en de moeilijkheidsgraad van de oefeningen moeten hoog zijn. De lengte van de routine moet minimaal 3.00 minuten zijn.
 
 
Seniors
Deze klasse is toegankelijk voor honden die een leeftijd hebben van 7 jaar en ouder. Zodra de geleider de keus heeft gemaakt om met zijn/haar hond in de seniors uit te komen is deze keus onherroepelijk. In deze klasse is het niet toegestaan de hond aangelijnd te hebben.
Ook het gebruik van voer, speeltje, clicker en alles wat de hond als beloning kan ervaren is niet toegestaan. De geleider laat enig controle zien over de hond. De hond moet in staat zijn commando's uit te voeren zowel stem als lichaamscommando's. Ongeveer 60 % van de gehele routine moet goed gaan. De oefeningen moeten mooi in elkaar overvloeien. Van de geleider wordt artistieke inbreng verwacht. De lengte van de routine mag maximaal 2 minuten zijn. Seniors mogen geen geplande sprongen, lopen op 2 poten of anderzijds belastende dansvormen in de routine laten zien. De geleider moet duidelijk rekening houden dat het hier een senior betreft.
 
Deze klasse kan niet meedoen aan het Nederlands Kampioenschap!
 
Innovation
Deze klasse is toegankelijk voor paren en voor groepen of voor geleiders welke met meer dan 1 hond tegelijk willen dansen. In deze klasse is het niet toegestaan de hond aangelijnd te hebben. Ook het gebruik van voer, speeltje, clicker en alles wat de honden als beloning kunnen ervaren is niet toegestaan. De geleiders laat enig controle zien over de hond. De honden moet in staat zijn commando's uit te voeren zowel stem als lichaamscommando's. Ongeveer 60 % van de gehele routine moet goed gaan. De oefeningen moeten mooi in elkaar overvloeien. Bij meerder geleiders moet de routine eenheid laten zien tussen de geleiders en de honden. Van de geleiders wordt ook enig artistieke inbreng verwacht. De lengte van de routine heeft als richtlijn 3 minuten.
 
 
Voer-Fun klasse
Deze klasse is toegankelijk voor deelnemers en honden die nog niet in staat zijn zonder voer of andere beloningen te dansen. Ook het gebruik van voer, speeltje, clicker en alles wat de hond als beloning kan ervaren is toegestaan. De geleider laat enig controle zien over de hond. De hond moet in staat zijn commando's uit te voeren zowel stem als lichaamscommando's. Ongeveer 60 % van de gehele routine moet goed gaan. De oefeningen moeten mooi in elkaar overvloeien. De lengte van de routine heeft als richtlijn 2 minuten en maximaal 3 minuten. In deze klasse is het niet mogelijk te promoveren. Indien de hond in staat is een routine te dansen zonder het gebruik van voer, speeltje, clicker of alles wat de hond als beloning kan ervaren dan staat het de geleider vrij om de hond ten allentijde in te schrijven in de beginnerklasse. Dit gaat dan pas in bij de eerst volgende inschrijving/deelname van een wedstrijd. Het kan dus niet tijdens een wedstrijd besloten worden. Dan komt men uit in de klasse waarin de hond is ingeschreven.
De voer-fun klasse is ALTIJD de laatst gelopen klasse tijdens een wedstrijd. Dit in verband met het eventueel laten vallen/strooien van voer.
 
 
Deze klasse kan niet meedoen aan het Nederlands Kampioenschap
 
Alle klasses met uitzondering van de Seniors en de voer/fun klasse kunnen deelnemen aan het Nederlands Kampioenschap Dog Dance.
 
Het is in geen enkele klasse toegestaan om de hond aangelijnd te hebben
 
 
Gedragsregels voor de deelnemers
 
In het algemeen wordt van de deelnemers verwacht, dat zij zich sportief gedragen in en om de wedstrijdring.
 
*
De deelnemer, die zijn hond een harde afstraffing geeft of ruw behandelt in de ring of op of rond het gehele wedstrijdterrein,
wordt uitgesloten van verdere deelname
*
Een deelnemer, die zijn hond zo treitert dat deze agressief wordt en in de fout gaat, wordt uitgesloten van verdere deelname.
*
Een deelnemer, die tijdens het dansen onwelvoeglijke taal gebruikt,wordt gediskwalificeerd.
*
Een deelnemer, die zich langs de ring d.m.v. krachttermen een loper in de ring aanroept in positieve of negatieve zin dan wel
aanwijzingen geeft, wordt uitgesloten van verder deelname.
*
Een deelnemer, die zich op een of andere wijze misdraagt, zulks ter beoordeling van de wedstrijdorganisatie en/of official,
wordt van verdere deelname uitgesloten.
*
Het is een iedere deelnemer verboden om een beslissing van een official aan te vechten of in discussie te gaan met de official.
Uitsluiting van verdere deelname of diskwalificatie is het gevolg.
 
 
Reglementen Freestyle en Heelwork to Music
 
 
Reglementen Freestyle
 
Alle bewegingen zijn toegestaan mits het geen gevaar oplevert voor mens en/of hond. Gevaarlijke oefeningen leveren een diskwalificatie op. Alle oefeningen op afstand, wave's/slaloms, sprongen en allerlei andere innovatieve dansvormen worden aangemoedigd. De bewegingen mogen vanuit alle posities worden uitgevoerd.
Kostuums en attributen moeten passen bij de thema van de muziek. Attributen moeten een wezenlijk onderdeel van de routine zijn en mogen GEEN beloning zijn voor de hond. De attributen mogen wel rondgedragen of geapporteerd worden mits het niet wordt gebruikt als beloning. "prooischudden" leidt tot aftrekpunten. Mensen en honden mogen niet als attribuut dienen in de wedstrijd. Honden mogen een bijpassende halsband en/of bandjes om de pootjes dragen, mits deze passen in de routine. Gewone halsbanden zijn niet toegestaan in de wedstrijdring. De hond compleet verkleden is niet toegestaan.
Diskwalificatie volgt als:
* De hond de ring bevuilt
* De hond de ring verlaat
* Beloning in de ring (Is alleen toegestaan in de voer-fun klasse)
* De handler zijn hond overmatig straft
* De handler jekeer gaat tegen de jury
* Oefeningen gevaar opleveren voor mens en/of hond.
 
Overmatig blaffen leidt tot punten aftrek.
 
 
Reglementen Heelwork to Music
 
 
"Heel" positie of te wel de positie van de hond tijdens het volgwerk ten opzichte van baas wordt bepaalt in de eerste 15 seconden van de routine. "Heel" positie mag in 360 graden rond de geleider zijn en bevatten: rechts volgen, links volgen, geleider en hond kijken elkaar aan (voor), hond loopt voor de geleider, met zijn billen naar de geleider, rug aan rug volgen, de hond loopt achter de geleider en alle posities daar tussen in. Mits de positie van de hond binnen een straal van 1 meter blijft ten opzichte van de geleider. Heelwork moet gedaan worden, zo dicht mogelijk op elkaar. Bij alle bewegingen moeten de hond en geleider als een eenheid door de ring bewegen, tijdens de hele routine. De routine moet de eenheid laten zien van hond en geleider, gedurende het hele optreden en duidelijk volgwerk en creativiteit laten zien, voor zover mogelijk binnen de reglementen van de FHN
Geen afstandswerk
Geen wave's tussen de benen door
Er mag geen sprake zijn van ingeplande sprongen in de routine, nog van de geleider nog van de hond.
De officials bestraffen elke overtreding, dus afstandswerk, wave's of sprongen in een heelwork to music routine.
De juryleden bestraffen iedere keer het verlies van de "heel" positie, afhangende van de ernst van de overtreding.
Kostuums en attributen moeten passen bij de thema van de muziek. Attributen moeten een wezenlijk onderdeel van de routine zijn en mogen GEEN beloning zijn voor de hond. De attributen mogen wel rondgedragen of geapporteerd worden mits het niet wordt gebruikt als beloning. "prooischudden" leidt tot aftrekpunten. Mensen en honden mogen niet als attribuut dienen in de wedstrijd. Honden mogen een bijpassende halsband en/of bandjes om de pootjes dragen, mits deze passen in de routine. Gewone halsbanden zijn niet toegestaan in de wedstrijdring. De hond compleet verkleden is niet toegestaan.
 

Diskwalificatie volgt als:

 
* De hond de ring bevuilt
* De hond de ring verlaat
* Beloning in de ring (Is alleen toegestaan in de voer-fun klasse)
* De handler zijn hond overmatig straft
* De handler tekeer gaat tegen de jury
* Oefeningen gevaar opleveren voor mens en/of hond.
 
Overmatig blaffen leidt tot punten aftrek
.
 
Wedstrijdring
 
Een wedstrijdring van minimaal 150 m2, afgezet met duidelijk afzetmateriaal zoals showring afscheiding, hekwerk of schapennet. De ring zal niet afgezet worden met afzetlint. De ringafscheiding dient duidelijk zichtbaar te zijn voor zowel hond als baas.