DOGS AND SPORTS


Formulieren

Startlicentie aanvragen

 

De kosten van een nieuwe startlicentie voor 2013 zijn € 9,70 (incl. 19% btw) per stuk. De kosten van een verlenging van een startlicentie, zonder toezending van een nieuwe kaart, zijn voor 2013: € 8,15 (incl. 19% btw). Voor het verlengen van de licenties, moet het betreffende bedrag worden overgemaakt op rekening nummer van de betreffende KC of rasvereniging, onder vermelding van het licentienummer. Licenties die voor de eerste keer worden aangevraagd, moeten schriftelijk worden gedaan en vergezeld zijn van een kopie van de pagina met de gegevens van de hond en de eigenaar uit het logboekje (hond met stamboom) of het werkboekje (hond zonder stamboom). Het betreffende inschrijfformulier hiervoor kunt u dowloaden op www.cynophilia.nl

 

Let op; alle aanvragen voor verlenging en/of een nieuwe startlicentie, kunnen uitsluitend via een KC worden ingediend of via uw rasvereniging bij Cynophilia. Individuele aanvragen worden door Cynophilia NIET behandeld.

 

 

Rashondenlogboek aanvragen

 

In het rashondenlogboek kunt u gegevens laten registreren op het gebied van;

 • Eigendomsoverdracht
 • Inentingen
 • Tentoonstellingsresultaten
 • Tentoonstellingsuitslagen
 • (Africhtings)examens en wedstrijden
 • Kampioenschapsprijzen en titels
 • Overige behaalde diploma's
 • Fokkerij aantekeningen (dekpartners, nestgegevens)
 • Onderzoeksresultaten (officiele resultaten gezondheidsonderzoeken door de afdeling GGW van de Raad van Beheer)

Voor deelname aan bepaalde officiele kynologische activiteiten zoals GG-examens en -wedstrijden, behendigheidswedstrijden en flyballwedstrijden, UV, VZH, IPO en reddingshond is het rashondenlogboek verplicht. Zorg ervoor dat u vroegtijdig het logboek besteld en houdt rekening met de aangegeven levertijden bij het aanvragen!

 

Indien u een rashondenlogboek wilt aanvragen kunt u dit direct , digitaal doen via de website www.raadvanbeheer.nl  - rashonden - aanvraag rashondenlogboek. Op deze pagina vindt u ook de overige voorwaarden voor de aanvraag.

Indien men geen beschikking heeft over internet kan men een "aanvraagformulier rashondenlogboek" telefonisch aanvragen via telefoonnummer 0900-727 46 63 of schriftelijk via Raad van Beheer op Kyn. Gebied, postbus 75901, 1070 AX Amsterdam.

 

De levertijd van het rashondenlogboek bedraagt, indien aan alle voorwaarden is voldaan, ca. 2 tot 3 weken na ontvangst van de betaling!

De kosten voor een rashondenlogboek bedragen € 19,15. Voor de betaling hiervan ontvangt de aanvrager een factuur.

 


Hondenlogboek aanvragen

Bij deelname aan UV, VZH, IPO, speurhond en reddingshonden examens en wedstrijden dient men voor rasloze honden in het bezit te zijn van een hondenlogboek. De aanvraag dient minimaal 20 werkdagen voor het evenement in bezit te zijn van de Commissie werkhonden. De hond dient gechipt te zijn. De hond dient geregistreerd te zijn bij de Nederlandse Data bank Gezelschapsdieren. Er dient € 40,- overgemaakt te worden op gironummer 5366786 t.n.v. Commissie werkhonden te Maarsbergen. Zie voor verdere eisen en aanvraagformulier;

 http://www.commissiewerkhonden.nl/index.htm


 

Werkboekje aanvragen

Bij deelname aan; GG examens en wedstrijden , behendigheidswedstrijden en flyballwedstrijden dient men voor rasloze honden in het bezit te zijn van een werkboekje. Hierin kunnen o.a. de behaalde resultaten worden aangetekend. Hiervoor dient de hond geregistreerd te zijn d.m.v. een chip of een tatoeage.

Werkboekjes kunnen worden aangevraagd door invulling van een aanvraagformulier. Deze kunt u downloaden op de site van Cynophilia.  Gelijktijdig dient u €13,20 over te maken op Postbank 5442675 t.n.v. K.N.K. Cynophilia, Driebergen o.v.v. aanvraag werkboekje via internet & naam van de hond.

 

Voor het uitschrijven van het boekje hebben zij het volgende nodig;

 • Een kopie van bladzijde 1 van het inentingsboekje inclusief het signalement van de hond
 • Barcodeslip met het chipnummer, los bijgevoegd
 • Eventueel kopie registratieformulier of dierenpaspoort met chipnummer / tatoeage

Deze benodigheden kunt u samen met het aanvraagformulier naar het volgende adres sturen; K.N.K. Cynophilia, Hoofdstraat 248, 3972 LK Driebergen.

Alle aanvragen worden behandeld op datum van binnenkomst betaling. Er worden alleen aanvragen behandeld waarvan de betaling binnen is.

-

 

Registratie Obedience Wedstrijden

 

Om obedience wedstrijden te kunnen lopen dient u lid te worden van de Dutch Obedience Society. Ook de hond dient u daar te registreren. Er wordt hier geen onderscheid gemaakt in rashonden en rasloze honden. Voor de aanvraagformulieren zowel voor het lidmaatschap als het laten registreren van de hond kunt terecht op de website www.obedience.nl