DOGS AND SPORTS


Jachttraining

Tekst en foto´s van www.allstarsretriever.nl


 

Ik heb een jachthond, zegt de eigenaar trots. Maar ja: wat voor jachthond? Je kan onderscheid maken in honden voor en na het schot en veldwerkhonden. Voor elke discipline van de jacht heb je meer en minder geschikte honden, maar met trainen kom je heel ver. Het jachtwerk na het schot is vooral voor retrievers erg geschikt. Bijvoorbeeld de labrador retriever. Dit zijn vrolijke, harde werkers, die graag apporteren.

 

 

Jachttraining:

Het doel van de training is het in staat zijn om diplomadagen (testen hoe ver je hond is), workingtesten (nabootsen van de jacht, er wordt gewerkt met dummy’s), MAP’s (Meervoudige Apporteer Proef, met koud wild) , succesvol af te ronden.

Tevens om over de kennis te beschikken om deel te nemen aan de jacht of jachtpraktijkdagen.

  

De jachthonden onderscheiden we in 3 groepen, nl:

1. De staande honden
2. De spaniels

3. De retrievers

 

De staande honden “wijzen” de plaats aan waar zich het wild bevindt. Zodra de hond voorstaat, loopt de jager naar de hond toe. Dan gezamenlijk naar het wild lopen tot het wild uiteindelijk opvliegt of weg loopt. Het kan dan geschoten worden door de jager en geapporteerd worden door de hond.

Voorbeelden van staande honden:

Duitse staande langhaar, draadhaar, korthaar

Weimaraner

Viszla

Munsterlander

Heidewachtel

Engelse setter, Ierse Setter, Gordon setter

Pointer

 

Spaniels: de spaniels moeten het wild “ onder het geweer” opstoten en ze mogen daarbij niet teveel veld nemen. Ze drijven voor de jager (ca. 30 meter) het veld uit. Ze moeten steady zijn (dus niet op eigen initiatief achter het wild aan). Als het wild geschoten is, mag de hond het apporteren.

De cocker spaniel (uitermate geschikt voor de jacht in de duinen)

Engelse springer spaniel

Welsh springer spaniel

Field spaniel

 

Retrievers: de retrievers zijn er voor NA het schot. Zij moeten rustig op post zitten en het wild apporteren nadat het geschoten is. Vooral de labrador is een uitstekende apporteur onder alle weersomstandigheden. Zij deinzen er niet voor terug om ook bij winterse temperaturen te water te gaan om het geschoten wild te apporteren. Zij hebben een uitstekende neus en een verloren apport wordt dan ook in bijna alle gevallen gevonden.

Labrador retriever (zijn eigenschappen en de dichte vacht maken hem bijzonder geschikt voor de jacht op waterwild)

Flatcoated retriever

Golden retriever

Chesapeake retriever (chess)

Curly coated retriever

Nova scotiaduck tolling retriever (toller)

 

Vormen van jacht:

 

-Hutjacht:

Geweer en voorjager stellen zich verdekt op om op opvliegend wild te wachten (duiven, eenden, ganzen)

De hond wordt zo neergezet dat hij niet door het wild opgemerkt wordt. Hij kan het geschoten wild wel zien, al is het maar even of gedeeltelijk.

 

-Voetjacht:

Een linie van drijvers, geweren, honden en voorjagers lopen door overzichtelijk terrein (bieten, aardappelen, weiland, stoppel)

Voor retrievers wordt deze jachtvorm ook in wedstrijdverband georganiseerd.

 

-Peuterjacht:

Onoverzichtelijk terrein (bos, singels) en kleiner gezelschap

Alle soorten wild

 

-Drijfjacht:

Geweren staan op post (vaste plek) of lopen langs de rand van het perceel dat uitgedreven wordt (de drift)

Voorjager met hond lopen vlak ACHTER het geweer.

Bij deze vorm van jacht moeten voorjager en hond goed onthouden. De hond komt meestal pas in actie als de drift is beëindigd. Uitzondering is als het aangeschoten wild in staat is om te vluchten.

 

-Zweetwerk:

Het speuren van een jachthond naar gevlucht, verwond of dood wild.

Zweet is een jagersterm voor bloed. De hond speurt niet alleen naar de geur van bloed, maar ook naar de geur van angst, uitwerpselen, geur die via zweetkliertjes vrijkomt.
Verder: bodemverwonding

Groot wild (zwijn, reeën, hert)

De beierse bergzweethond

De brakken

De hannoveraan

Drijfhonden

Aardhonden

 

Links

 

www.knjv.nl   Hier vind u alle informatie over de Organisatie wedstrijden jachthonden (ORWEJA) als ook de reglementen voor de veldwedstrijden, jachthondenproeven en working tests.

 

www.jachttraining.nl  Het portaal voor de jachthondensport.

 

Zien?
http://www.youtube.com/watch?v=_QAwLne-xZw

http://www.youtube.com/watch?v=RhAUzLWe7FM