DOGS AND SPORTS


Training met electronische halsband

Seminar van Bart Bellon en seminar Team Jogi met Jogi Zank en Tobias Oleynik


Trainingstechnieken om met een elektronische halsband te werken


I. Welke zijn de beweegredenen voor een hond?

De enige reden waarom een hond iets doet is om zijn eigen situatie te verbeteren.

Dit kan hij doen door;

· aangenaam te vermeerderen
· licht onaangenaam of meer onaangenaam uit te schakelen

II. Filosofie van hondentraining.

Gaan we de hond iets “aanleren” of “afleren”?

a. AANLEREN

Dit kan alleen maar door aangenaam te vermeerderen (positieve beloning) of door licht onaangenaam uit te schakelen ( negatieve beloning). In het aanleer proces hebben wij tussen 4000 en 6000 herhalingen nodig om bijna zeker te zijn dat de hond de oefening uitvoert! Dat is ook de reden waarom de meeste mensen hun hond niets kunnen aanleren (te weinig herhalingen).

b. Ongewenste gedragingen AFLEREN

Het is onmogelijk om “af te leren” door;

· dit gedrag te ignoreren
· het gedrag weg te belonen!

Daadwerkelijk afleren gaat alleen door dit ongewenst gedrag te koppelen aan een “AVERSIEVE stimulus”. (Inwerking die onaangenaam genoeg is om ongewenst gedrag te doen op houden.)

Het dier gaat op de onaangename inwerking reageren met een “overlevingsreflex”. Je moet geen universitaire studies gedaan hebben om je hand uit onaangenaam warm water terug te trekken! Feit is dat meer dan 90% van de hondenbezitters hun hond niet bewust iets aanleren. Deze honden leren hun omgeving te “sturen”. Zo sluipen er ook vele ongewenste gedragingen in hun gedragspatroon. Hier is een elektronisch halsband een uitgelezen hulpmiddel om dit probleemgedrag aan te pakken en meestal op te lossen. Dit verklaart ook hun huidig succes. Deze producten beantwoorden perfect aan de nood van vele mensen en fungeren als een katalysator die de harmonie herstelt tussen hond en eigenaar.

III. Hondentraining moet humaan, diervriendelijk en effectief zijn.

a. HUMAAN

Honden zijn geen mensen, zij leven in een roedel. In een democratisch stelsel worden honden heel gauw de “dictator”! U bent de roedelleider, niet uw hond!

b. DIERVRIENDELIJK

Dit is een zeer belangrijke factor! In de meeste Europese landen staat in de wet geschreven; Het is verboden een dier zonder grondige reden pijn en lijden toe te voegen! Echter de toepassingen en interpretatie van de wettekst is verschillend van land tot land. De ECMA organisatie is een lobby groep van de elektronische halsband fabrikanten die op het hoogste politieke niveau lobbyen, om de volgens ECMA regels geproduceerde producten te doen accepteren. Men moet weten dat alle tegenkantingen komt uit een hoek van mensen die nog altijd producten voor ogen hebben die dateren uit het “stenen tijdperk”. Alle ECMA norm producten beantwoorden aan de hoogste kwaliteit!

c. EFFECTIEF


Elektronische halsbanden zijn zeer effectief. Ze zijn meestal de snelle oplossing van een probleem i.p.v. een dure behandeling waar geen oplossing van komt! Dankzij de elektronische halsband kunnen de mensen de vrijheid van hun hond controleren. In vele gevallen zijn deze halsbanden de “rustbrengers” in bepaalde woonwijken met hondenbezitters.

IV. Verschillende trainingstechnieken om met een elektronische halsband te werken.

a. Driftblokkade (corrigerend)

Is een hogere stimulatie (correctie) nadat uw hond een bekend commando niet uitvoert. Meestal bij het negeren van volgende commando’s; hier, aan de voet, blijf… Wij raden u aan in het begin de leiband aan te doen samen met uw elektronische halsband. Als uw elektronische instap werkt kan u later de leiband afdoen. Uw elektronica is nu een onzichtbare leiband die meters ver reikt!

b. Aversief trainen (afleren van)

Bepaalde ongewenste gedragingen van de hond dadelijk afleren door een aangepaste elektronische stimulatie te gebruiken samen met de ongewenste gedragingen! LET OP! Hier geen “commando” van de hondengeleider! Het dier moet denken dat hij zichzelf het leven onaangenaam maakt bij deze voor ons ongewenste gedragingen.

c. Avoidance training (aanleren)

Leiband en elektronische halsband dadelijk samen in het leerproces. (LOW stimulatie). De ontspanningen van de leiband en elektronica is de beloning (*), later als de hond zijn bevelen goed kent maar ze door één of andere reden niet uitvoert kunt u hem elektronisch corrigeren op een iets hoger stimulatieniveau!

d. Contactmethode (aanleren)

Elektronisch instappen (LOW STIMULATION) in alles wat met behulp van uw leiband ook al zeer goed gaat! Bedoeling is om uw hond in zijn al gekende oefeningen te laten wennen aan minimale elektronische stimulaties (de duur van uw elektronische stimulatie is zo lang als uw werking van de leiband ¼ seconde). De bedoeling is de elektronische stimulatie samen met de leibandstimulatie. Later kunt u overschakelen op allen de elektronische stimulatie om nog later elektronisch te corrigeren nadat (+/- 1 seconde) de hond zijn gekende werk niet uitvoert!

e. De elektronische stimulus is het bevel! vb;

- een lage twee seconden stimulus is het non verbale commando om te komen.
- een ¼ seconde stimulatie is het bevel om te stoppen, zitten en de baas aan te kijken.

Deze technieken worden veel gebruikt bij dove honden met het voordeel dat als de hond niet “wil” luisteren het commando “luider” kan worden door het stimulatieniveau op te drijven.

f. Op het einde van elk trainingsproces is de halsband een supervisor voor het aan– afgeleerde gedrag.

LET WEL!

* Het toestel alleen gebruiken als uw hond gezond is.
* Als uw hond agressief is, raden wij u aan een specialist te raadplegen.
* Door uw hond te “lezen” weet u of de stimulatie aankomt of niet!
* Uw elektronische stimulatie moet aangepast zijn aan de situatie.
* Voordat u het toestel gebruikt moet u de gebruiksaanwijzingen grondig gelezen hebben en   de manipulatie van het apparaat grondig beheersen!

(*) Beloning; er zijn twee soorten beloningen.

- Positieve beloning: vermeerderen van een aangename situatie.
- Negatieve beloning: uitschakelen van een licht onaangename situatie.

Bij AVOIDANCE training is de beloning dus het uitschakelen van een licht onaangename situatie (in dit geval het uitschakelen van de spanning van de leiband en het uitschakelen van de geringe stroomstimulatie.)

Leerpiramide

1. Definitie

                                                                                                                       +
                                                                                      ++
                                                         +++
                                                       +++++

                                                                  C = stimulus control; niet meer helpen

                                                     +++++++
                                                   +++++++++

                                                            ++++++++++

                                                                   B = intermitterend stimuleren: hulp afbouwen
                                         
                                                ++++++++++++
                                              ++++++++++++++
                                            ++++++++++++++++
               
                                                                   C = Stimuleren; altijd helpen

                                          +++++++++++++++++++
                                       ++++++++++++++++++++++
2. Positief leerproces; mooie stijl (alpha hond) geen stimulus controle
   
     De hond voert uit - ik beloon
     
     De hond voert niet uit - ik negeer hem en geef geen beloning.


3. Negatief leerproces; geen al te mooie stijl (beta stijl) er is stimulus controle.

    Licht onaangenaam stopt, wanneer de hond doet wat ik wil
    
    Onaangenaam begint wanneer de hond niet doet wat ik wil