DOGS AND SPORTS


Werkhondentraining

Commissie werkhonden Nederland

De
reglementen geldig vanaf 1-1-2012 van de onder de commissie werkhonden vallende examens en wedstrijden kunt u op de bovenstaande site downloaden, evenals alle met deze sport benodigde formulieren.

Waar?
Op de sites van de betreffende rashondenverenigingen kun je ook de kringgroepen vinden die deze sport beoefenen.
Belgische herders, Duitse Herders, Bouviers, Boxers, Rottweiler, Hollandse Herders, Dobermann, Airdale Terrier, Riesenschnauzer, Hovawart, Briard
Train je met een stamboomloze hond of een kruising met bovenstaande rassen en wordt je daardoor niet toegelaten bij een kringgroep van een rasvereniging kun je terecht bij de
NBG, de Nederlandse Bond van Gebruikshonden sportverenigingen. Hier kun je trainen met zowel een rashond als een rasloze hond.

Zien?
IPO VZH BH (2011 oude progr) ;
http://youtu.be/kFy4o9jP9f8
IPO Afdeling A;
http://youtu.be/Jv-hVZhkzSk
IPO Afdeling B;
http://youtu.be/bpvOoEODDvQ
IPO Afdeling C; http://youtu.be/8XyZu2IOO2c
Speurhond;
http://youtu.be/IxC70K-lFNw

Proef Uithoudingsvermogen UV ( Voor alle ras- en rasloze honden die kunnen voldoen aan de gestelde eisen)

Zien?
http://youtu.be/MOIv7Hu_ed0

Doel:

De uithoudingvermogenproef moet het bewijs leveren, dat de hond in staat is een lichamelijke inspanning van bepaalde zwaarte te volbrengen zonder daarna aanzienlijke vermoeidheidsverschijnselen te vertonen. Bij de hond kan deze vereiste inspanning uit loopprestaties bestaan, waarvan bekend is, dat zij buitengewone eisen stellen aan de inwendige organen, in het bijzonder aan het hart en longen, maarevenzeer aan de bewegingsorganen zelf, waarbij echter ook andere eigenschappen, zoals temperament en hardheid tot uiting komen. Van honden, die deze prestaties zonder moeite verrichten, kan aangenomen worden dat zij lichamelijk gezond zijn en zij bepaalde door ons verlangde eigenschappen bezitten, welke belangrijk zijn voor werkhonden en voor honden die voor de fokkerij gebruikt worden.

Waardering:

Voor dit examen worden geen punten verstrekt maar uitsluitend de kwalificatie GESLAAGD of AFGEWEZEN. Aan geslaagde honden wordt een diploma verstrekt.

Terrein:

Het examen moet op straten en wegen van zoveel mogelijk verschillende aard worden gehouden. in aanmerking komen geasfalteerde, geplaveide en ongeplaveide straten, wegen en paden.

Het examen bestaat uit twee gedeelten:

1. LOOPOEFENING

Het afleggen van een afstand van 20 km in een tempo van 12 - 15 km per uur.

De aan de halsketting aangelijnde hond moet aan de rechterzijde van de HG (=hondengeleider) naast de fiets lopen. Een te haastig tempo dient vermeden te worden. De lijn moet niet te kort worden gehouden, opdat de hond zich steeds aan het tempo kan aanpassen. Licht trekken aan de lijn door de hond is niet foutief, wel echter het voortdurend achterblijven van de hond. Nadat een afstand van 8 km is afgelegd, wordt een pauze van 15 minuten gegeven. Gedurende deze rust controleert de keurmeester in hoeverre de honden vermoeidheidsverschijnselen vertonen. Honden die een zeer vermoeide indruk maken, worden van verdere deelname uitgesloten. Na de pauze moet een afstand van 7 km worden afgelegd, waarop een rustpauze van 20 minuten volgt. Gedurende deze pauze moet de hond de gelegenheid gegeven worden zich vrij en ongedwongen te bewegen. de keurmeester controleert ook nu de honden op vermoeidheid en eventuele stukgelopen voetzolen. Oververmoeide honden en honden die hun voetzolen hebben stukgelopen moeten van verdere deelname worden uitgesloten. Na de pauze van 20 minuten moeten de laatste 5 km worden afgelegd. Na het afleggen van deze laatste afstand is er een pauze van 15 minuten waarin de honden weer de gelegenheid moet worden gegeven zich vrij en ongedwongen te bewegen. De keurmeester onderzoekt tenminste in hoeverre de honden oververmoeid zijn en of zij eventueel hun voetzolen hebben stukgelopen. De keurmeester en de examenleider begeleiden de honden op de fiets of in de auto. Om honden, die de prestaties niet kunnen volbrengen, te verzorgen en mee te nemen, is het gewenst een auto ter begeleiding van de honden mee te laten rijden waarbij eventueel ook een reserve fiets meegenomen kan worden. Een hond die blijk geeft elk temperament of iedere hardheid te missen, buitensporige vermoeidheidsverschijnselen vertoont, het tempo van 12 km per uur niet kan volhouden of aanzienlijk meer tijd voor deze prestatie nodig heeft, moet worden afgewezen.

2. GEHOORZAAMHEIDSOEFENINGEN

In aansluiting op de loopoefening, na de pauze van 15 minuten, moeten de hondengeleiders zich op aanwijzing van de keurmeester met hun honden aan de voet opstellen voor de gehoorzaamheidsoefening. iedere hondengeleider moet daarbij de oefening "vrij volgen" tonen. De oefening mag ook aan de lijn uitgevoerd worden maar moet geschieden volgens de bepalingen van VZH-BH, er wordt echter niet door de groep gevolgd.

OPMERKINGEN

De hondengeleiders moeten hun honden voor het examen voldoende tijd geven om zich te kunnen ontlasten. Het gebruik van alcohol e.d. tijdens het examen en de daarbij horende pauzes is ten strengste verboden. Het tijdstip van aanvang dient zodanig te worden gekozen dat tijdens het examen een buitentemperatuur van 22 graden Celsius niet wordt overschreden. Het gebruik van de "springer"is toegestaan. De tijdsduur van de pauzes, respectievelijk 15, 20 en 15 minuten, moeten volledig worden aangehouden. In de maanden april t/m augustus mag een UV examen, behalve in het weekeinde en op feestdagen, ook op een doordeweekse avond georganiseerd worden.


Verkeers zekere Hond VZH-BH ( voor alle ras- en rasloze honden die kunnen voldoen aan de gestelde eisen)


Het programma is opgesplitst in 2 delen deel A en deel B. Om aan het examen mee te kunnen doen moet de hond minimaal 15 maanden oud zijn.

Het A - gedeelte:
Maximaal aantal punten te behalen: 60
Om te slagen voor het A -gedeelte moeten er minimaal 42 punten worden behaald

Het B - gedeelte:
Alleen als men geslaagd is voor het A gedeelte , kan men het examen voortzetten. Het B - gedeelte is dus alleen mogelijk als het A gedeelte gehaald is. Het B gedeelte is het Praktische gedeelte welke op de openbare weg afgenomen wordt.
Voor het praktische gedeelte worden geen punten gegeven. De onderdelen samen moet de keurmeester een indruk geven of deze wel of niet voldoet aan de omschrijvingen zoals geschreven in het examen reglement.

De hond is geslaagd of afgewezen. Bij afwijzing dient het gehele examen opnieuw te worden afgelegd.

Het VZH diploma is de poort tot de verdere africhting. Zonder dit basisdiploma kan men niet verder.


Internationale Prüfungs-ordnung IPO

(Alleen voor werkhondenrassen en kruisingen daarvan. Het is wel mogelijk om met toestemming van de eigen rasvereniging toegelaten te worden tot trainingen, examens en wedstrijden met een ander ras)


IPO staat voor Internationale Prüfungs- Ordnung, een standaard waarin de reglementen van examens en wedstrijden op mondiaal, regionaal en wereldniveau zijn vastgelegd.

Het IPO-programma bestaat uit drie onderdelen die alledrie dienen te worden beoefend:
Afdeling A: Speuren, Afdeling B: Appèl, Afdeling C: Manwerk.

In principe zijn er drie niveaus, aangeduid als IPO-I, II en III. De moeilijkheidsgraad binnen alle afdelingen neemt toe van IPO-I naar IPO III.

 

 

De volgens de F.C.I. ( Federation Cynologie Internationaal ) vastgestelde hondenrassen kunnen deelnemen aan de IPO Sport op examen en wedstrijdniveau. Voorbeelden hiervan zijn: Bouvier, Duitse Herder, Belgische herders, Dobermann, Rottweiler, Hollandse herders, Airdale terrier, Boxer, Hovawart, Riesenschnauzer, Briard en kruisingen hiervan.

Reddingshond IPO-R

Binnen de IPO kent men ook het reddingshonden programma (vernieuwd per 1 januari 2012). Hier worden honden opgeleid tot inzetbare reddingshonden. Voor reddingshond heb je een hond nodig die sociaal is, graag zijn neus gebruikt en buitgericht is. Het is dus niet rasgebonden. 
Voor verdere informatie kijk op Reddingshond.

Zien?
http://youtu.be/oCt7tJ2B6xY